Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

Comité van Aanbeveling

Tot het Nederlandse Comité van Aanbeveling behoren:

 • Anne-Marie Visser, doopsgezind predikant
 • Ben Vocking, provinciaal Dominicanen NL
 • Doekle Terpstra, voorzitter Raad van Toezicht ICCO
 • Dr. Alle G. Hoekema, doopsgezind predikant
 • Dr. Henri Veldhuis, predikant PKN en bestuurslid The Rights Forum
 • Dr. Herman Wiersinga, predikant PKN
 • Dr. Hans Visser, predikant PKN
 • Dr. Jan Slomp, predikant PKN
 • Dr. Meindert Dijkstra, predikant PKN
 • Ds. Ineke Bakker, directeur stichting Oikos
 • Ds. Johan Snoek, predikant PKN
 • Ds. Jacob Kikkert, doopsgezind predikant
 • Ds. Karel Blei, predikant PKN, voormalig scriba Nederlands Hervormde Kerk en lid van de Raad van Toezicht IKV Pax Christi
 • Ds. Marnix van der Sijs, predikant PKN
 • Ds. Willem van Wieren, Schiedam
 • Ds. Wilma Hartogsveld, predikante PKN
 • Ds. Yolanda Voorhaar, predikante PKN
 • Frans Andriessen, voormalig minister van Financiën, fractievoorzitter van de Katholieke Volkspartij, lid van de Eerste Kamer en vicevoorzitter van de Europese Commissie
 • Ghada Zeidan, voormalig programmaleider United Civilians for Peace
 • Gied ten Berge, oud-Pax Christi en Bethlehempelgrim
 • Huub Oosterhuis, theoloog en dichter
 • Iris Wevers, secretaris van de taakgroep “Vrede” van “Geloof en Samenleving” Remonstrantse broederschap
 • Ir. Jan van der Kolk
 • Jack van Ham, voorzitter Raad van Bestuur ICCO
 • Jacobine Geel, theologe en presentatrice
 • Jan Peters S.J., vice-voorzitter Pax Christi
 • Jan Pronk, voormalig minister en voorzitter Raad van Bestuur IKV
 • Jan van den Eijnden, provinciaal Franciscanen NL
 • Joke Litjens, mediapastoraat KRO/RKK
 • Kathinka Minzinga Zijlstra, ecumenical accompanier, EAPPI 2009
 • Louis Peeters, missiesecretaris van bisdom Den Bosch
 • Mr. Anton Westerlaken, lid College van Bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Mr. Dr. Leila Jordens-Cotran, juriste
 • Peter Denneman, mediapastor KRO/RKK 
 • Prof. Dr. Ellen van Wolde, hoogleraar Oude Testament, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Prof. Dr. John Nawas, professor aan Katholieke Universiteit Leuven
 • Prof. Dr. Martien Brinkman, hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. Dr. P.G. van Hooijdonk, katholiek theoloog
 • Prof. Dr. Willy van de Merwe
 • Prof. (em.) Dr. Anton Wessels, emeritus hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam
 • Prof. (em.) Dr. Karel Deurloo, emeritus hoogleraar Universiteit van Amsterdam
 • Prof. (em.) Dr. P.J.I.M. de Waart
 • Prof. (em.) Dr. Riet Bons-Storm
 • Prof. (em.) Dr. R. Zuurmond, emeritus hoogleraar aan Universiteit van Amsterdam
 • Prof. (em.) Dr. Theo Witvliet
 • Sjouke Bergsma, ecumenical accompanier, EAPPI 2009
 • Tineke Bennema, historica en publiciste
 • Victor Scheffers, directeur Justitia & Pax Nederland
 • Wies Houweling, oud-voorzitter Kerk en Vrede

Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter