Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

Nieuws

28 januari 2014

Dringende noodzaak voor steun aan families in Beit Jala die gerechtigheid zoeken

Kairos Palestina Nederland ondersteunt van harte de oproep van Pax Christi Internationaal in Brussel om op te komen voor gerechtigheid voor de bewoners van de Cremisan Vallei nabij Bethlehem, nu er over hun zaak een Hoorzitting plaats vindt voor het Israëlisch Hooggerechtshof. Kairos Palestina Nederland onderneemt stappen om samen met bondgenoten de schreeuw om recht van de christenen in Beit Jala onder de aandacht te brengen van de Nederlandse regering, leden van de Tweede Kamer en onze kerken en kerkelijke organisaties. Kairos hoopt dat het a.s. bezoek van paus Franciscus aan het Heilige Land mag bijdragen aan het intrekken van de beoogde plannen.

xxxxxxxxxxx


xxxxxxxxxx

Oproep van Pax Christi International, Brussel 28 januari 2014

xxxxxxxxxx

“Pax Christi International roept op om gerechtigheid te handhaven voor de bewoners van de Cremisan Vallei nabij Bethlehem, nu er over hun zaak een Hoorzitting plaats vindt voor het Israëlisch Hooggerechtshof. De plannen van Israël  om een ​​muur te bouwen op het land van 58 christelijke families  dienen te worden afgeblazen. Wij hebben gehoord van de pijn en de angst van de gezinnen in Beit Jala die geconfronteerd worden met het dreigende verlies van hun land en levensonderhoud. De geplande muur zal hun wijngaarden, bossen en boomgaarden vernietigen en hij zal de bevolking scheiden van hun land. Het zal dagelijks problemen geven voor kinderen die proberen om hun school in een van de kloosters in de vallei binnen te komen.

De geplande route van de muur wijkt sterk af van de Groene Lijn, de internationaal erkende demarcatielijn die Israël en de bezette Palestijnse gebieden scheidt, gebieden die veroverd werden in de Zesdaagse Oorlog van juni 1967. Meer dan driekwart van de geplande route van de muur is illegaal, volgens het advies over de grenspalen van het Internationale Hof van Justitie in 2004. Het is eveneens een flagrante schending van de Conventie van Genève en van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Wij dringen er bij de regeringen op aan om Israël aan te sporen het internationaal recht te volgen. In het bijzonder dient Israël het levensonderhoud van deze families respecteren. De mensen van de parochie van Beit Jala moeten worden beschermd tegen verdere onteigening van hun land en hun huizen. Deze zaak is zo urgent omdat het Israëlische Hooggerechtshof de Hoorzitting over de bouw van een scheidingsmuur in de Cremisan Valley op 29 januari 2014 gaat starten.

Onze diepe bezorgdheid, zoals die door ons bij herhaling naar voren is gebracht, is dat de geplande muur de gebieden van de Israëlische nederzettingen consolideert, en Bethlehem voor altijd zal afsnijden van Jeruzalem. Dit specifieke plan is een microkosmos van de tragische situatie in het Heilige Land - een situatie die aanzet tot wrok en wantrouwen, waardoor de mogelijkheid van een broodnodige oplossing verder verwijderd raakt

Onze gebeden gaan uit naar de inwoners van Beit Jala die gerechtigheid zoeken. Wij bidden daarbij voor allen die een rechtvaardige vrede in het Heilige Land nastreven."


xxxxxxxxxxx

Onderschrift bij foto: Donkere wolken pakken zich samen boven de Cremisan vallei. Katholieken blijven op hun bedreigde akkers de Eucharistie vieren. (Foto: Gied ten Berge).


Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter