Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

Nieuws

4 februari 2014

Kairos en Sabeel: 'Nederlandse kerken, steun oproep van RK bisschoppen tot gebed en druk op Israël om Cremisan Vallei te redden'.

De internationale Heilig Land Coördinatiegroep van RK bisschoppen doet een oproep tot gebed en internationale druk, nu het Israëlisch Hooggerechtshof zijn hoorzitting is begonnen over het beroep tegen de geplande route van de 'Veiligheidsmuur' in de Cremisanvallei bij Bethlehem.


Kairos Palestina Nederland en Vrienden van Sabeel Nederland dringen er bij de Nederlandse bisschoppen, het Moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland en andere leden van de Raad van Kerken op aan, om zich aan te sluiten bij deze oproep. Kairos en Sabeel zouden het toejuichen wanneer de Nederlandse kerken wijn uit de Cremisanvallei in de bezette gebieden gebruiken voor Eucharistie en Avondmaal. Dit als teken van verbondenheid met de in hun bestaan bedreigde christenen van Cremisan.

Hier volgt verder het bericht van Radio Vaticana van 28 jan. 2014:

De bisschoppen van de Heilig Land Coördinatiegroep namen eerder deze maand deel aan een 5 - daagse bedevaart naar het Heilig Land om solidariteit te tonen met de lokale christelijke gemeenschap. Onder de bezochte plaatsen was de Cremisan Vallei waar zij christelijke gezinnen ontmoetten die oog in oog staan met de dreiging afgesneden te worden van het land van hun voorouders als gevolg van de geplande route van de scheidingsmuur in het gebied. Bisschop Richard Pates van Des Moines(USA), een van de leden van de Heilig Land Coördinatiegroep, vertelde Susy Hodges dat hij van mening is dat het volstrekt onnodig is dat de Scheidingswand de route door de Cremisan Vallei zou volgen.

Hieronder vindt u de volledige tekst van de verklaring van de bisschoppen van de Heilige Land Coördinatie groep, die hebben deelgenomen aan de pelgrimage dit jaar:

"Als bisschoppen van het Heilig Land Coördinatie roepen wij op gerechtigheid te handhaven in de Cremisan vallei bij Bethlehem. Israëls plannen om een Veiligheidsmuur te bouwen op het land van 58 christelijke gezinnen moeten worden verlaten. Tijdens ons recente bezoek aan het Heilige Land hebben we veel families uit Beit Jala ontmoet. We hoorden van hun pijn en beklemming. Ze worden geconfronteerd met het dreigend verlies van hun land en levensonderhoud, omdat de geplande veiligheidsmuur hun wijngaarden, bosschages en boomgaarden zal vernietigen en hen zal scheiden van hun land.

Wij erkennen het recht van de staat Israël op veiligheid en veilige grenzen. Echter, de geplande route van de Veiligheidsmuur wijkt sterk af de Groene Lijn, de internationaal erkende demarcatie lijn die Israël scheidt van de in de zesdaagse oorlog van 1967 veroverde gebieden. Meer dan driekwart van de geplande route van de muur valt buiten de Groene Lijn en is illegaal volgens een advies voor grensmarkering van het Internationale Hof van Justitie, terwijl het ook een flagrante schending is van de Conventie van Genève en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens .

Wij dringen er bij onze regeringen op aan, Israël aan te sporen het internationaal recht te volgen. In het bijzonder dient Israël het levensonderhoud van deze families te respecteren en de inwoners van Beit Jala te beschermen tegen verdere onteigening van hun land en huizen door Israël. Dit is een zaak van urgentie: op 29 januari begint het Israëlisch Hooggerechtshof de hoorzitting over de bouw van een Veiligheidsmuur in de Cremisan Vallei en doen de gezinnen een beroep om hun land te beschermen.

Het is onze diepe bezorgdheid, zoals wij herhaaldelijk naar voren hebben gebracht, dat het met deze geplande Veiligheidsmuur vooral gaat om het consolideren van de woongebieden van joodse kolonisten en het permanent verstikken van Bethlehem ten opzichte van Jeruzalem. Dit specifieke plan vormt een microkosmos van de tragische situatie in het Heilig Land die aanzet tot wrok en wantrouwen, waardoor de mogelijkheid tot een broodnodige oplossing vermindert.

Onze gebeden zijn voor de inwoners van Beit Jala, nu zij gerechtigheid zoeken en voor allen die een rechtvaardige vrede in het Heilig Land zoeken."

De bisschoppen van het Heilig Land Coördinatie groep, 2014:
 
Aartsbisschop Stephen Brislin, Zuid-Afrika
Bisschop Peter Burcher, Scandinavië , Finland en IJsland
Bisschop William Crean, Ierland
Bisschop Michel Dubost, Frankrijk
Aartsbisschop Paul - Andre Durocher , Canada
Aartsbisschop Patrick Kelly, Engeland en Wales
Bisschop William Kenney, Engeland en Wales
Bisschop Declan Lang, Engeland en Wales
Bisschop Denis Nulty, Ierland
Bisschop Richard Pates, Verenigde Staten van Amerika
Bisschop Thomas Renz, Duitsland
Bisschop Janusz Stepnowski, Polen
Aartsbisschop Joan Enric Vives, Spanje

Dit is een vertaling van een bericht op Radio Vaticana.

Foto: Gied ten Berge, 'Mis in de Cremisanvallei'.
Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter