Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

Nieuws

15 april 2014

Petitie bedreigde Cremisan-vallei aangeboden aan Raad van Kerken

Maandag 14 april 2014 hebben KairosPalestina NL en Vrienden van Sabeel een petitie aangeboden aan de Nederlandse Raad van Kerken in Amersfoort ter bescherming van de door Israël bedreigde Cremisan vallei. In de vallei van Cremisan, gelegen tussen Bethlehem en Jeruzalem, worden druiven verbouwd. De Raad van Kerken kreeg een aantal flessen aangeboden van de Avondmaalswijn (Miswijn) die daarvan wordt gemaakt.

xxxxxxx

xxxxxxxxx

De petitie – ondertekend door zo’n 540 mensen - vraagt aan Nederlandse kerken en politici zich met kracht uit te spreken tegen de voortgaande annexatie van Palestijns land. Een nieuw stuk van de Israëlische grensmuur dreigt een gemeenschap van circa 60 families in de Cremisanvallei te splitsen én een klooster en convent van de Salesianen van Don Bosco van elkaar te scheiden. In het convent is een school gevestigd, waar de kinderen nu onderwijs krijgen. Door de muur wordt dat voor veel kinderen vrijwel onmogelijk, evenals de wijnbouw. Rond het klooster liggen veel wijngaarden, waar de betrokken families werken. De wijn wordt op veel plaatsen in Europa gebruikt als Mis- of Avondmaalswijn.

xxxxxxx

Bijzondere verbondenheid

De voorzitters van Kairos Palestina NL en Vrienden van Sabeel, rsp. Jan van der Kolk en Rien Wattel, boden daarom naast de petitie enkele flessen wijn aan, met de suggestie die in Nederlandse kerken te gebruiken bij Avondmaal en Eucharistie. Inde kerken waar dat al gebeurde, spraken kerkbezoekers van een bijzonder ervaren van verbondenheid en steun. Dat sluit goed aan bij de wens van veel Palestijnse christenen meer 'zichtbaar' en bekend te zijn in Nederland. In Palestina zijn vele oude en nieuwe kerken, van Grieks-Orthodox- tot Pinkster- georiënteerd.

xxxxxxx

Kairos en Vrienden van Sabeel vragen aanhoudend aan kerken hun steun aan Palestijnse christenen te tonen en deze in concrete gebaren te vertalen. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken, noemde deze vasthoudendheid een goede zaak. Hij wees op de informele contacten die er vanuit de Raad met Palestijnse christenen zijn, naast de vele andere momenten waarop het Midden-Oosten op de agenda staat van de Raad. Hij noemde Cremisan een voorbeeld van de bijna ondragelijke situatie die rond de muur heerst.

xxxxxxx

Sterk signaal

Klaas van der Kamp, secretaris van de Raad van Kerken, noemde de wijn een nog krachtiger signaal dan de petitie: 'zo wordt op een positieve manier deze groep van Palestijnse christenen naar voren geschoven'. Daarom wil de Raad de lidkerken ook attenderen op de mogelijkheid deze wijn te gebruiken in vieringen. Kairos Palestina Nederland in Utrecht heeft een kleine voorraad beschikbaar, die naar behoefte kan worden aangevuld. De wijn is te bestellen via info@kairospalestina.nl.

xxxxxxx

De hele maand april worden in verscheidene kerken flessen wijn aangeboden en gebruikt. Eind april gebeurt dat ook in Leiden aan de voorzitter van de synode van de Protestantse Kerk, Karin van den Broeke. Op 27 april gaat zij voor in haar vroegere kerk in Leiden, de Ecclesia. De Cremisan wijn zal daarin de Eucharistie / Avondmaalsviering wordt gebruikt.

xxxxxxx

Kairos Palestina en Vrienden van Sabeel vinden dat kerken in Nederland te lang hebben weggekeken van het onrecht dat Palestijnen in de bezetting wordt aangedaan. De kerken spreken wel over verzoening, maar zetten zich niet in voor rechtvaardige vrede. Ook worden Nederlandse kerkmensen slecht geïnformeerd over wat er werkelijk gebeurt in Israël en Palestina, ondanks dat het onrecht daar steeds ernstiger vormen aanneemt.

xxxxxxxxxx

Lees hier een verslag op de website van de Raad van Kerken.


Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter