Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

Nieuws

8 mei 2014

De banden van Paus Franciscus met de bevrijdingstheologie

Paus Franciscus heeft nauwe banden met de bevrijdingstheologie, de beweging die werd afgedaan door Johannes Paulus II.

xxxxxxxxxxxxx

Bron: The Tablet 2 mei 2014 door Christa Pongratz – Lippitt

xxxxxxxxxxxxx

Vertaling: Gied ten Berge

xxxxxxxxxxxxx

Vooropmerking: Eind mei bezoekt de paus Israël en Palestina, waar hij in aanraking zal komen met de Palestijnse bevrijdingstheologie die zich ondermeer laat inspireren door de Zuid-Amerikaan Gustavo Gutierrez OP en die met hun hun oproep 'Come and See', christenen in de wereld inspireren handelend en bevrijdend op te treden ten aanzien van de Israëlische bezetting. Tegen deze achtergrond is het grote interview met de nieuwe prefect van de Vaticaanse geloofsleer Gerhard Muller, ook goed nieuws voor de Palestijnse bevrijdingstheologen. Maar ook joodse bevrijdingstheologen zoals Marc Ellis en Mark Braverman die er eveneens verwantschap mee hebben.

xxxxxxxxxxxxx

Paus Franciscus heeft nauwe banden met de bevrijdingstheologie, heeft de prefect van de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer, de instantie die de beweging ooit veroordeelde, gezegd.

xxxxxxxxxxxxx

In een uitgebreid interview in de Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ ), zei kardinaal Gerhard Ludwig Müller: "Paus Franciscus is niet zozeer een bevrijdingstheoloog in de academische zin, maar voor zover het pastoraal werk betreft, heeft hij nauwe banden met wat de bevrijdingstheologie raakt. Wat we van hem kunnen leren, is het inzicht dat er geen pastoraal werk bestaat zonder diepgravende theologie en vice versa."

xxxxxxxxxxxxx

In de jaren '80 viel de Congregatie voor de Geloofsleer onder de toenmalige kardinaal Joseph Ratzinger de bevrijdingstheologie aan, die zou steunen 'op diverse stromingen van het marxistische gedachtegoed'. Maar een bezoek aan Peru in 1988, toen de toenmalige aartsbisschop Müller pater Gustavo Gutierrez OP ontmoette, overtuigde hem van diens orthodoxie.

xxxxxxxxxxxxx

"Bevrijdingstheologie wil Gods bevrijdende acties zichtbaar maken in de religieuze en sociale praktijk van de Kerk … Het zou ophouden echte theologie te zijn als het de christelijke boodschap met marxistische of andere sociale analyses zou verwarren," legde hij uit.

xxxxxxxxxxxxx

Gevraagd door de FAZ of de bevrijdingstheologie ondertussen is erkend als een vorm van denken dat op gelijke voet staat met andere traditionele vormen van theologiebeoefening, legde kardinaal Müller uit dat de fundamentele bezorgdheid van de bevrijdingstheologie gelijkvormig is met het Evangelie voor de armen - "Voor degenen in de periferie," zoals paus Francis nooit moe wordt te benadrukken, aldus Müller.

xxxxxxxxxxxxx

Op de vraag of het waar is dat pater Gutierrez, met wie hij twee boeken over armoede heeft gepubliceerd, in het Vaticaan nog niet boven alle verdenking staat, antwoordde kardinaal Müller dat voor zover hij weet, pater Gutierrez door de Congregatie altijd eerlijk is behandeld. 

xxxxxxxxxxxxx

"Natuurlijk werd de bevrijdingstheologie in twijfel getrokken. Dat is volkomen legitiem. Er is altijd 'trial and error' in de theologie, dat was zelfs het geval met de grote 'Doctors van de kerk', zoals Augustinus en Thomas van Aquino of theologen als Newman, Rahner of Von Balthasar. Bevrijdingstheologie ontwikkelde de drie-stappen-methode: 'zien -oordelen - handelen', waaraan nooit iets verkeerds gevonden is," voegde hij eraan toe.


Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter