Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

Nieuws

6 januari 2015

De Society of St. Yves samen met de Consul-Generaal van de VS op veldbezoek aan Cremisan

Gepubliceerd op zaterdag 3 januari, 2015 10:53

Bron: PNN / Bethlehem

De Society of St. Yves - het katholieke Centrum voor Mensen-rechten - begeleidde op vrijdag 2 januari 2015 de Amerikaanse Consul-Generaal in Jeruzalem, Z.E. de heer Michael Ratney tijdens een veld bezoek aan de Cremisan Vallei in Beit Jala om hem te informeren over de laatste ontwikkelingen en updates over de rechtszaak tegen de bouw van de afscheidingsmuur in Cremisan.De Consul-Generaal bezocht het Salesiaanse zusterklooster dat wordt vertegenwoordigd door de advocaten van St. Yves, Zvi Avni en Dalia Qumsieh, die de Consul op de hoogte brachten van de laatste updates over de zaak in het licht van de recente hoorzitting voor het Hoog Gerechtshof in november vorig jaar, waarbij het Hof probeerde de indieners onder druk te zetten om een van de twee voorstellen, gepresenteerd door het Israëlische Ministerie van Defensie te accepteren.

Advocaat Zvi Avni legde de suggesties van het Israëlische ministerie van Defensie grondig uit, op basis waarvan het klooster van de Salesiaanse monniken en de weg tussen hen en de Salesiaanse zusters zou worden omgeven door een hek als een kooi, ter aanvulling op de bouw van de scheidingsmuur zoals eerst voorgesteld door het ministerie van Defensie en die zou worden gebouwd op het land van de twee kloosters en de bevolking van van Beit Jala.

De Consul-Generaal toonde zijn interesse voor de zaak en gaf aan dat de Amerikaanse overheid de kwestie op de voet volgt en toeziet op de updates. De Consul-Generaal uitte verder zijn verbazing over de suggestie van het ministerie om de Salesiaanse monniken verantwoordelijk te maken voor de veiligheid tijdens het gebruik van de voorgestelde poort in de muur, omdat die in tegenspraak is met de missie van het klooster en die de relatie met de gemeenschap bedreigt.

De Society of St. Yves bevestigde de onwettigheid van de scheidingsmuur volgens het internationale recht, zoals aangegeven in het advies gepubliceerd door het Internationaal Gerechtshof en waarin gewezen wordt op de verwoestende gevolgen van de bouw van de muur in de Cremisan Vallei voor de lokale gemeenschap en voor de religieuze orden die daar ten dienste staan van de gemeenschap. 

St. Yves benadrukte ook dat de bouw van de muur, zoals voorgesteld door het Israëlische ministerie van Defensie de fundamentele rechten en vrijheden van de Palestijnse gemeenschap in Beit Jala schendt en de facto hun land zal confisqueren, ten behoeve van de uitbreiding van de illegale nederzettingen.  De Society of St. Yves waarschuwde verder dat de bouw van de muur in Cremisan uiteindelijk zal leiden tot de migratie van de Palestijnse christelijke gezinnen en zo de Palestijnse christelijke aanwezigheid in de regio bedreigt.

Zuster Sua'ad van het Salesiaanse Zusterklooster bedankte de Consul-Generaal voor zijn bezoek en deed een beroep op hem om de zaak serieus te volgen en druk te zetten op Israël om de muur in de vallei niet te bouwen. Zuster Sua'ad benadrukte dat het klooster wil leven volgens de leer van tolerantie en van het bouwen van bruggen van vrede, niet van muren. Ze bidt dat de scheidingsmuur niet zal worden gebouwd en dat het klooster niet zal worden gescheiden van de lokale gemeenschap in Beit Jala of van de kinderen die de school bezoeken, die door het klooster geleid wordt. Zonder de school verliest het klooster het doel van zijn bestaan, aldus Zuster Sua'ad.

De Consul-Generaal besloot zijn bezoek door te bevestigen dat hij alles in het werk zal stellen om te voorkomen dat de kloosters tot kooi-achtige gevangenissen worden, voor zowel de religieuze orden als de lokale gemeenschap die door hen worden gediend.

De Society of St. Yves laat aantekenen dat het Israëlische Hooggerechtshof naar verwachting zijn vonnis over de bouw van de scheidingsmuur in de Cremisan Vallei elk moment kan vellen.

In 2014 organiseerde Kairos Palestina Nederland een petitie voor Cremisan die aan de kerken is aangeboden. Ook werden flessen Mis- en Avondmaalswijn aangeboden aan de Nederlandse Bisschoppen, het Moderamen van de PKN , de Raad van Kerken en an vele kerkelijke gemeenten en parochies.


Afbeelding: De Amerikaanse Consul-Generaal Michael Ratney op bezoek in de Cremisan Vallei op 2 januari 2015. Foto: PNN


Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter