Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

Nieuws

15 januari 2015

Oproep van de gezamenlijke Ordes in het Heilige Land inzake de scheidingsmuur door het dal van Cremisan

Op 4 september 2014 heeft het Hooggerechtshof in Israël besloten dat het militaire beheer van de bezette gebieden met alternatieve voorstellen moet komen voor het beoogde verloop van de muur in het dal van Cremisan, dat de beide kloosters aan de 'Palestijnse' kant van de muur houdt en ze niet van elkaar scheidt. 

Intussen heeft er op 30 november 2014 een nieuwe hoorzitting plaats gevonden. Hier volgen de posities, die de gezamenlijke Katholieke Ordes in het Heilige Land bij deze nieuwe hoorzitting hebben ingenomen. 

De gezamenlijke Katholieke Ordes in het Heilige Land vrezen voor de nieuwe ontwikkelingen in het dal van Cremisan, waarover het definitieve oordeel nu elk moment verwacht wordt. De laatste hoorzitting op 30 november 2014 had tot doel om druk uit te oefenen op de bewoners een keuze te maken tussen twee alternatieven die allebei voor zowel de bevolking als voor de Salesianen onaanvaardbaar zijn.

De ACOHL (de Assemblee van Katholieke Ordes in het Heilige Land) staat pal voor het bereiken van gerechtigheid in Cremisan en tegen de bouw van de scheidingsmuur, die inbreuk maakt op het internationale recht. 

Eigenlijk is de muur die door Israël wordt gepland, niet bedoeld om veilige grenzen van voor 1967 te realiseren, maar om de nederzettingen, die illegaal op al eerder geconfisqueerd land zijn gebouwd te beschermen en de illegale nederzettingen in Gilo en Har Gilo uitbreidingsmogelijkheden te geven. 

Tegelijkertijd neemt de muur de grondrechten en vrijheid van de christelijke gemeente in Beit Jala.  ACOHL legt er de nadruk op, dat het confisqueren van land en het uitbreiden van nederzettingen de vrede in het gebied niet dient en waarschuwt voor een voortschrijdende emigratie van gemeenteleden uit Cremisan, waarvan de meeste christen zijn, als gevolg van de bouw van de scheidingsmuur.  

ACOHL hoopt, dat het Israëlische Hooggerechtshof het verloop van de muur verandert en naar de 'groene lijn' opschuift.  

Tenslotte verzoekt ACOHL de internationale gemeenschap onmiddellijk te handelen om de integriteit van het dal van Cremisan binnen het Palestijns gebied te beschermen en bidt ervoor, dat allen die macht en gezag hebben ontwaken en de waarde van gerechtigheid en vrede erkennen, die op wederzijds respect en internationaal recht berusten. 

Bron: ACOHL, Heilig Land. 


Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter