Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

Nieuws

30 juli 2015

Cremisan Vallei toch onteigend

Op 6 juli 2015 besloot het Israëlische Hooggerechtshof het groene licht te geven aan de Staat Israël om de geplande bouw van de muur in de Cremisan Vallei door te zetten. Dit, in tegenspraak met een tussenvonnis van 2 april 2015, waarin de staat werd opgedragen een alternatief verloop van de muur voor te stellen met minder dramatische consequenties voor kloosters en inwoners. 

In de vallei wonen 58 merendeels christelijke Palestijnse families die daar hun grond sinds mensenheugenis bewerken. Zij raken hun middelen van bestaan grotendeels kwijt.

Verder staan in de vallei twee RK Salesianer kloosters. Het zuster-klooster verzorgt het onderwijs voor de kinderen in de vallei en het broederklooster produceert onder meer de avondmaalswijn die ook vorig jaar door Kairos breed verspreid werd onder Nederlandse geloofsgemeenschappen. 

Of het onderwijs aan de kinderen onder fatsoenlijke omstandig-heden kan doorgaan valt te betwijfelen, in de eerdere voorstellen van de staat zouden de kinderen gedwongen zijn op weg naar school door een checkpoint te gaan. 

Op 27 april 2014 werd in de Hooglandse kerk in Leiden eucharistie-wijn uit Cremisan aangeboden aan de voorzitter van de synode van de Protestantse Kerk Nederland, ds K. van den Broeke.

Zorgvuldig geformuleerde protesten tegen dit besluit kunnen worden gezonden aan de Israëlische ambassade in Den Haag, Buitenhof 47, 2513 Den Haag.


Afbeelding: Op 27 april 2014 werd in de Hooglandse kerk in Leiden eucharistiewijn uit Cremisan aangeboden aan de voorzitter van de synode van de Protestantse Kerk Nederland, ds. K. van den Broeke (Foto: Jan Hemink).


Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter