Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

Nieuws

12 augustus 2015

Priesterbroederschap zet juridische strijd met Israëlische leger over Cremisan voort

De Priesterbroederschap St. Yves – het Katholiek Centrum voor de Mensenrechten – heeft op 30 juli 2015 een nieuw verzoekschrift ingediend bij het Israëlische Hooggerechtshof, waarin de recht-bank wordt verzocht om het Ministerie van Defensie opdracht te geven de gehele geplande route van de Scheidingsmuur in Cremisan eerst openbaar te maken en te presenteren voordat het verder gaat met het bouwen op het land van de eigenaren.St. Yves heeft het Hooggerechtshof ook verzocht om een bevel uit te laten gaan dat voorkomt dat het leger met de bouw van de muur begint voordat het plan is gepresenteerd, en voordat aan alle partijen en degenen die een verzoekschrift hebben ingediend is toegestaan in een verzoekschrift hun bezwaren in te dienen, in het bijzonder aan de eigenaren van de grond die zware schade door de bouw van de scheidingsmuur zullen oplopen.

In zijn hoedanigheid van vertegenwoordiger van het klooster van de Salesianen, verklaarde St. Yves in zijn verzoekschrift, dat sinds het leger van plan is de scheidingsmuur in Cremisan over een breedte van 225 meter te bouwen zonder presentatie van de geplande route of het suggereren van gewijzigde routes, er een onwettige situatie zal worden gecreëerd, waarin de feiten op de grond worden opgelegd, en dus de mogelijkheid beperkt wordt om overeenkomstig de definitieve uitspraak van de Hoog Gerechtshof die werd gedaan in april 2015 een ​​route uit te zetten die minder schadelijk en meer passend is voor de eigenaren van de grond en de lokale gemeenschap en haar belangen.

St. Yves benadrukt in zijn verzoekschrift ook, dat de bouw van de scheidingsmuur zonder het openbaar maken van heel de geplande route, het subject kan worden van toekomstige problemen die direct van invloed zullen zij  op de eigenaren van de grond en de lokale gemeenschap en indirect op het klooster. Dienovereenkom-stig eist Yves dat het leger de hele route van de muur onmiddellijk openbaar maakt en zich tot dan toe onthoudt van elke constructie.

De petitie van St. Yves volgt op een petitie aan het Hoog Gerechts-hof die door de eigenaren van de grond in Cremisan op 5 augustus 2015 werd ingediend, waarin zij verzochten de route van de scheidingsmuur zoals gepresenteerd door het leger te vernietigen en het leger een alternatieve route te laten presenteren.

St. Yves wacht op de beslissing van het Hoog Gerechtshof over zijn verzoek.
 
(Uit een persbericht van Priesterbroederschap St. Yves)
Voor meer informatie over het werk van de Priesterbroederschap St. Yves - Katholiek Centrum voor Mensenrechten zien http://saintyves.org/
 
11 08 2015

Foto: Gied ten Berge

Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter