Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina
Nieuwsdossier Kerken

In dit dossier zijn met name nieuwsberichten verzameld vanaf het begin van de website die voornamelijk verklaringen en standpunten van kerken bevatten inzake Israël, Palestina en de Palestijnse christenen en initiatieven van Kairos om de kerken tot standpunten te brengen.

4 september 2016
Amerikaanse methodisten willen meer druk op Israël
De United Methodist Church (UMC) heeft op haar bijeenkomsten (2004, 2008) meermalen resoluties aangenomen en die verder aangescherpt, betreffende de politiek van Israël en de bezette gebieden. Op 5 mei 2012 gebeurde dat weer.
Lees meer:

19 augustus 2016
Scherpe resolutie Evangelisch-Lutherse Kerk in Amerika tegen bezetting
De Evangelisch-Lutherse Kerk in Amerika (ELCA) heeft op 13 augustus 2016 met een overweldigende meerderheid twee resoluties goed gekeurd die de Amerikaanse regering oproepen om alle financiële en militaire hulp aan Israël te beëindigen. 
Lees meer:

19 april 2016
Latijns Patriarchaat protesteert tegen hervatting bouw Scheidingsmuur/Apartheidsmuur bij Cremisan
De bouw van de scheidingsmuur in de vallei van Cremisan bij Bethlehem is begin april 2016 geïntensiveerd en is zijn operationele fase ingegaan. Na graafmachines en bulldozers, zijn het nu kranen die acht meter hoge betonnen delen plaatsen. 
Lees meer:

29 maart 2016
Bisschoppen: Israël verantwoordelijk voor het falende vredesproces
Israël moet zijn verantwoordelijkheid nemen om de impasse in het vredesproces te beëindigen, vindt de Commissie Mensenrechten van de rooms-katholieke bisschoppen van het Heilige Land. 
Lees meer:

1 maart 2016
Dialoog tussen joden en christenen gaat ook over mensenrechten
Historische, religieuze én actuele politieke kwesties werpen hun schaduw over katholiek-joodse relaties. Een recent Vaticaans document maakt de balans op. Een samenvatting met kanttekeningen. 
Lees meer:

6 januari 2016
Verdrag Vaticaan en Palestina na 15 jaar getekend
De Heilige Stoel en de Staat Palestina ondertekenden op Nieuwjaarsdag in het Vaticaan een uitgebreide overeenkomst over hun onderlinge betrekkingen, die al zo’n 15 jaar in de maak was. Israël noemt het 'overhaast'. 
Lees meer:

4 november 2015
Brief aan de lidkerken van de Wereldraad in Israël en Palestina
Ds. dr. Olav Pyke Tveit, Secretaris-Generaal van de Wereldraad van Kerken, schreef onlangs een brief waarin hij zijn steun uitspreekt voor Palestijnse Christenen. 
Lees meer:

16 augustus 2015
De Uniting Church in Australië neemt resolutie aan voor steun aan Palestijnse christenen
De Uniting Church in Australië besloot in juli 2015, op haar nationale vergadering, om "een bewustzijn-verhogende campagne te starten in de hele kerk ten aanzien van de moeilijke situatie van Palestijnse christenen en het Palestijnse volk." 
Lees meer: 

26 januari 2015
Bisschoppen bezoeken het Heilige Land en roepen om leiders met hoop
Een delegatie, bestaande uit bisschoppen uit Europa, Zuid-Afrika en Noord-Amerika, hebben het Heilige Land bezocht om samen met Palestijnse Christenen te bidden en hen en de zaak van de vrede te steunen.
Lees meer:

20 november 2014
United Methodist Group lanceert boycot goederen uit nederzettingen
De United Methodist Kairos Response (UMKR) heeft op 13 november 2014 een wereldwijde boycot van zes productielijnen aangekondigd van goederen die geproduceerd worden in illegale Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.
Lees meer:

17 oktober 2014
Kerken uit Libanon en Syrië doen beroep op ons
Kortgeleden deden de Kerken uit Libanon en Syrië een dringend beroep op onze kerken en christelijke organisaties om snel te werken aan een strategie die de blijvende christelijke aanwezigheid in het Midden Oosten mogelijk maakt. 
Lees meer:

13 oktober 2014
Zweedse kerk: Erkenning van Palestina - een stap in de goede richting
Internationale erkenning van Palestina door Zweden kan een belangrijke stap zijn om het vredesproces weer op gang te brengen. Op langere termijn kan het leiden tot een blijvende oplossing met twee staten.
Lees meer:

10 oktober 2014
United Church of Christ in de VS op weg naar desinvestering in Israël 
De Stuurgroep van het Palestine Israel Network van de United Church of Christ deed eind september een beroep op de eigen kerk om haar belangen af te stoten in bedrijven die profiteren van de bezetting in de Palestijnse gebieden door de staat Israël. 
Lees meer:

26 september 2014
Felle veroordeling door RK bisschoppen van nieuwe benaming door Israël voor christenen als Arameeërs 
Een commissie van de RK Bisschoppenconferentie van het Heilige Land heeft het besluit van de Israëlische regering om het Palestijnse christenen 'toe te staan' zichzelf voortaan Arameeërs te noemen om in het leger te kunnen dienen, veroordeeld.
Lees meer:

1 september 2014
Latijnse Patriarch van Jeruzalem wil vredesmacht voor Gaza
Mgr. Fouad Twal, de Latijnse patriarch van Jeruzalem, dringt aan op een internationale vredesmacht om de rust te doen terugkeren in Gaza, waar het conflict tussen Israël en Hamas dood en vernieling blijft zaaien.
Lees meer:

8 augustus 2014
De kerken vragen om een onmiddellijke stopzetting van de vijandelijkheden in Gaza
Secretaris van de Wereld Raad van Kerken Rev. Dr. Olav Fyske Tveit: "De vijandelijkheden moeten ophouden. Aan Israël, Palestina en de naburige regio moet hoop op vrede worden gegeven: een vrede die gebaseerd is op recht, een blijvende vrede."
Lees meer:

12 juli 2014
Rooms-Katholieke Kerk roept op tot radicale veranderingen in het Heilige Land
De Commissie voor Recht en Vrede van de Assemblee van Katholieke Ordinarii in het Heilig land, heeft opgeroepen tot radicale veranderingen in het Heilige Land. 
Lees meer:

12 juli 2014
Bisschoppen van het Heilige Land veroordelen collectieve bestraffing Palestijnse bevolking
Volgens de kerkleiders worden de moord van drie Israëlische jongeren en de raketaanvallen door Hamas aangewend als voorwendsel om de Palestijnse bevolking als geheel te bestraffen en haar legitieme verlangen naar vrijheid in de kiem te smoren. 
Lees meer:

3 juli 2014
Wereldraad van Kerken publiceert brief over dood Israëli teenagers
Pastorale brief naar aanleiding van de dood van drie Israëli teenagers, gepubliceerd door de Wereldraad van Kerken op 1 juli 2014. 
Lees meer:

24 juni 2014
Presbyterianen investeren niet meer in Israëlische bezetting
De Presbyterian Church (USA) stemde vrijdag 20 juni 2014 op haar Algemene Vergadering vóór het desinvesteren in drie bedrijven die aan Israël apparatuur verkopen die wordt gebruikt bij de bezetting van de Palestijnse gebieden.
Lees meer:

26 mei 2014
Politieke uitspraken Paus in Jordanië over vrede voor het Midden-Oosten
Paus Franciscus heeft vandaag opgeroepen tot een 'rechtvaardige' oplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen en om dringend een einde te maken aan de Syrische crisis. 
Lees meer:

18 januari 2014
RK bisschoppen steunen de 'moedeloze' bevolking van Gaza tijdens een reis van een week naar het Midden-Oosten
Een delegatie van Rooms-Katholieke bisschoppen heeft afgelopen zondag de Mis gevierd met de katholieke gemeenschap in Gaza, uit solidariteit met de plaatselijke christenen en de bredere bevolking van de Palestijnse strook land beheerst door Hamas.
Lees meer:

25 oktober 2013
Church related measures for a just Peace in Israel/Palestine
Tijdens de WCC Assembly in Busan zal er een bijeenkomst zijn over dit onderwerp. Kairos Palestina Nederland geeft aan de Nederlandse delegatie voor de WCC bijeenkomst het volgende mee.
Lees meer:

30 oktober 2014
De Lutherse bisschop Younan uit Jeruzalem, voorzitter van de Lutherse Wereld Federatie, krijgt een Canadese prijs voor zijn vredeswerk 
Bisschop Younan beschouwt de prijs die hij in Canada kreeg voor het helpen bouwen van vrede in de regio als erkenning en waardering voor de inspanningen van zijn Kerk en de Lutherse wereldgemeenschap bij het werken aan vrede gebaseerd op recht. 
Lees meer:

17 oktober 2014
Kerken uit Libanon en Syrië doen beroep op ons
Kortgeleden deden de Kerken uit Libanon en Syrië een dringend beroep op onze kerken en christelijke organisaties om snel te werken aan een strategie die de blijvende christelijke aanwezigheid in het Midden Oosten mogelijk maakt. 
Lees meer:

27 april 2014
PKN Synode Preses Ds. Karin van den Broeke deelde brood en wijn in Leidse Ecclesia
Zondag 27 april vierde de Leidse Ecclesia in de Hooglandse Kerk op bijzondere wijze Avondmaal. De oecumenische dienst werd geleid door ds. Karin van den Broeke, preses van de Synode van de Protestantse Kerk in Nederland.
Lees meer:

15 april 2014
Petitie bedreigde Cremisan-vallei aangeboden aan Raad van Kerken
Maandag 14 april 2014 hebben Kairos Palestina NL en Vrienden van Sabeel een petitie aangeboden aan de Nederlandse Raad van Kerken in Amersfoort ter bescherming van de door Israël bedreigde Cremisan vallei.
Lees meer:

17 september 2013
Palestijnse president ontmoet de Aartsbisschop van Westminster
De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft in een ontmoeting met Aartsbisschop Vincent Nichols op 10 september jl. in Londen gewezen op de dringende noodzaak voortgang te boeken in het vredesproces. 
Lees meer:

12 juli 2013
Het Westen is doof voor christenen in het Midden Oosten
Metropoliet Hilarion, een leidende persoonlijkheid in de Russisch-Orthodoxe Kerk, heeft 'onbegrip' geuit over het ontbreken van bezorgdheid in het Westen over de benarde positie van christenen in het Midden-Oosten.
Lees meer:

29 juni 2013
Palestijnse christenen misten aartsbisschop
Palestijnse christenen hebben hun teleurstelling geuit dat de aartsbisschop van Canterbury tijdens zijn eerste reis naar het Heilige Land sinds zijn aantreden, niet hun belegerde gemeenschappen heeft bezocht, om solidariteit te tonen.
Lees meer:

24 juni 2013
Arabische christelijke rol belangrijker dan ooit
De Lutherse Bisschop Munib A. Younan vindt de rol van Arabische Christenen in het Midden-Oosten vandaag 'belangrijker dan ooit tevoren'.
Lees meer:

2 september 2011
Kairos ontmoet Raad van Kerken
Een delegatie van Kairos Palestina Nederland had op 22 augustus 2011 een gesprek met het Moderamen van de Raad van Kerken. Kairos NL wilde graag met het Moderamen van gedachten wisselen; er was al weer geruime tijd verstreken sinds de Raad in februari 2010 met een schrijven reageerde op het Kairos document van Palestijnse christenen. Het Moderamen werd vertegenwoordigd door Henk van Hout (voorzitter), Marius van Leeuwen (vice-voorzitter), Klaas van der Kamp (algemeen secretaris) en Jan Schaake.
Lees meer: 

12 juli 2011
Religieuze leiders roepen op tot vrede in het Midden-Oosten
Een groep van 44 Amerikaanse christelijke leiders heeft in een brief aan president Obama steun uitgesproken voor zijn parameters voor vrede in het Midden-Oosten. 
Lees meer:

26 juni 2011
Kairos Palestina zeer verontrust na uitspraken aartsbisschop van Canterbury
Naar aanleiding van een interview met de BBC, waarin de aartsbisschop van Canterbury uitspraken doet over christenen in het Midden-Oosten, waaronder Palestijnse christenen, reageert Kairos Palestina met een brief aan de aartsbisschop.
Lees meer:


Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter