Taal
NL
EN
Tekstgrootte
-
+
Kairos Palestina

"Wij, een groep Palestijnse christenen, schreeuwen om recht."

“Zij zeggen: “Vrede, vrede”, maar er is geen vrede.” (Jer. 6:14) Dit is de openingszin van Uur van de waarheid, of zoals het in het Arabisch heet: Kalimatuna, dat “Ons woord” betekent.

Dit document is het christelijke Palestijnse woord aan de wereld en is een schreeuw om hulp uit het hart van het Palestijnse lijden. 

Op 11 december 2009 werd het Uur van de Waarheid in Bethlehem aan de wereld gepresenteerd. Op 22 december 2009 is de Nederlandse vertaling van het Uur van de Waarheid in de Dom in Utrecht aan het Nederlandse publiek aangeboden.

Dit document benadrukt de christelijke en algemene menselijke waarden. Het roept de internationale gemeenschap op om naast de verdrukten te staan, de Palestijnen, hen te helpen in hun strijd voor gelijke rechten, en om de Israëli’s te bevrijden van het geweld dat hun bezetting teweeg brengt. Ook roept het Uur van de Waarheid christenen over de hele wereld op de bijbel opnieuw te lezen en iedere uitleg die op bijbelse gronden de rechten negeert of ontkent, naast zich neer te leggen.

“In dit historische document verklaren wij, Palestijnse christenen, dat de militaire bezetting van ons land een zonde is, gericht tegen God en de mensheid, en dat elke theologie die de bezetting legitimeert, ver staat van de christelijke leer, omdat een waarachtige christelijke theologie een theologie van liefde en solidariteit met de onderdrukten is, een roep om rechtvaardigheid en gelijkheid tussen de mensen.”

U kunt het Nederlandstalige Uur van de Waarheid hier downloaden.Bert de Vries: 'Verdriet en
verontwaardiging over de
opstelling van de Neder-
landse regering' lees meer

Donaties

Draagt u het werk van de stichting Kairos Palestina een warm hart toe en wilt u ons ondersteunen?
Klik hier om te doneren.


iDeal


Algemeen Nut Beogende Instelling
Follow us on Twitter